مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه تهران جنوب

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵
    شرکت سیما ارتباطات ایرانیان
    مالی-فروش
https://.com