مختصری از من

از شرایط کاری اینجانب، اشتغال در شهر تهران می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
  گرایش شیمی /دانشگاه علوم وتحقیقات
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
  /دانشگاه آزاد تبریز

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۶
  پارس شایان مهر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • بهمن ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  کارخانه صنایع غذایی مائده
  صنایع غذایی/ ( کاراموز)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع غذائی
  100% Complete
  عنوان مدرک: HACCP DEFINITION, REQUIREMENTS and DOCUMENTATION

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع غذائی
  100% Complete
  عنوان مدرک: HACCP DEFINITION, REQUIREMENTS and DOCUMENTATION
https://.com