مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  نظام پزشکی
  مهندسی برق/ پیمانکار

پروژه ها

 • 1391
  پاساژ مهستان شهرک غرب - پروژه وزارت بهداشت - ساختمان ستاد تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح و
  مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق صنعتی پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد و فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com