مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی آماج درمان
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیریت فنی
 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی آماج درمان
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس فنی

  توضیحات: کارشناس کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی و تجهیزات بیمارستانی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت پرتو طب سیستم
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس فنی

  توضیحات: کارشناس فنی و کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی از سازمان انرژی اتمی
 • حفاظت
  100% Complete
  عنوان مدرک: حفاظت در برابر اشعه مراکز پزشکی از سازمان انرژی تمی
 • سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO13485:2016 از BRS USA

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی از سازمان انرژی اتمی
 • حفاظت
  100% Complete
  عنوان مدرک: حفاظت در برابر اشعه مراکز پزشکی از سازمان انرژی تمی
 • سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO13485:2016 از BRS USA
https://.com