مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی شیلات
  گرایش تکثیر و پرورش آبزیان /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی شیلات
  گرایش کارشناسی شیلات /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15
 • 1379 تا 1381
  فوق دیپلم شیلات
  گرایش شیلات /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲
  فارم مرغ مادر -خنارجوجه-کیاسر
  کارشناس
 • خرداد ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۹۳
  فارم گوشتی
  کارشناس
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱
  مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی-شهید باهنر-کلاردشت
  کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  اثر آلودگی سد برنجستانک بر روی ساختار جمعیتی ماکروبنتورهای رودخانه برنجستانک

دانش تخصصی

 • محاسبه دقیق جیره و هوادهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محاسبه دقیق جیره و هوادهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com