مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه ازاد واحد بین الملل کیش / معدل 19.23

پروژه ها

 • 1395
  بررسی اجمالی اهداف، سیاستها، روش کار بانک صنعت و معدن
  کار اموزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
  40% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: اینده اندیشان
دانش تخصصی
 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
  40% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ایی
https://.com