مختصری از من

اینجانب از سال 86 الی 94 مشغول به کار بوده ام و بنده طی این مدت توانایی های زیر را بدست اورده ام.
روابط عمومی قوی و شرکت در جلسات و مسئولیت پذیری
مکاتبات اداری
کار تیمی و روحیه مشارکتی
رمز موفقیت بنده پیگیری کارها و داشتن انگیزه پیشرفت می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه ازاد سمنان / معدل 16.21

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت پایا رایانه
  مسئول دفتر/ مدیر مسئول بخش اداری و بازرسی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  طبیعت زنده(سینره)
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰
  مطب دکتر صفائیان
  پزشکی درمانیپرستاری/ منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 , 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 , 2
https://.com