مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش IT /دانشگاه آزاد مشهد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت ساتیان
  بازاریابی و فروش/ نماینده مشهد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • انفورماتیک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Active Directory
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انفورماتیک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com