مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بیمه
  گرایش مدیریت بیمه /دانشگاه موسسه اموزش عالی ناصرخسرو

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمه ایران
  بازاریابی و فروش/ کارمند
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  پیک برتر
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکانیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • مکانیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com