مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
  گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 15.73

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  جهاد کشاورزی شهریار
  سرباز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NX5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com