مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور دولت آباد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  خدمات کامپیوتری
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ خدمات کامپیوتری

  توضیحات: تعمیرات - فروش - خدمات اینترنتی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  تسنیم بافت اصفهان
  سرپرست اکسترودر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیرات کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های کاربردی و اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیرات کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های کاربردی و اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com