مختصری از من

دارای مدرک آموزشی از هیءت رزمندگان اسلام برای اموزش سواد اموزان
دارای مدرک حسابداری مقدماتی از فپسازمان فنی حرفه ایی
مشغول به کار در دفترپیسخوان(پست بانک)حدود یکسال
عاشق خلاقیت و نوآوری

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور شهرضا

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هیئت رزمندگان اسلام----پست بانک
  مالی و حسابداری/ مربی آموزش دهنده --متصدی بیمه سلامت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اموزش دهنده نهضت سواد اموزی دوره انتقال و سواد اموزی یه مدت 3 سال و هنوز مشغول به ادامه کار هستم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • فنی حرفه ایی
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
دانش تخصصی
 • فنی حرفه ایی
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
https://.com