مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی رباتیک
  گرایش - /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  RM Innovation
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Front End Developer

  توضیحات: www.rminno.com

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شخصی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس آزاد
 • دی ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲
  یونیورکال
  داروسازی و بیو تک/ کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی
 • دی ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲
  دانشگاه صنعتی همدان
  مهندسی برق/ استاد حل تمرین درس مدار منطقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  استاد حل تمرین درس مدار منطقی
 • 1390
  استاد حل تمرین درس مدار منطقی

پروژه ها

 • 1395
  فروشگاه ترمه گرافیک
  برنامه نویس Front End

  توضیحات: www.termegraphic.ir

 • 1394
  فاویان
  برنامه نویس Front End

  توضیحات: www.favian.ir

 • 1394
  فروشگاه فرش اشلی
  برنامه نویس Front End

  توضیحات: www.ashleyfurniture.com

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SASS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Agile
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sublime
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Trello
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Taskulu
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SASS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Agile
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com