مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور مشهد
 • 0 تا 2017
  کارشناسی مدیریت روابط عمومی
  /دانشگاه یام نور مشهد

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی
  / مسئول دفتر و امورپیگیری
 • فروردین ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۶
  موسسه جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی
  مهندسی صنایع/ مدیر اجرایی واحد مشاوره
 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه جوانان آستان قدس رضوی
  مسئول دفتر/ مدیر حوزه معاونت ارتباطات و ساماندهی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر فارغ التحصیلان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت رسانه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت رسانه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com