مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه صنعتی سیرجان / معدل 13.01

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بررسی رفتار سه نوع فونداسیون ویسکوالستیک برارتعاشات دوبل نانو صفحه

پروژه ها

 • 1395
  طراحی تبرید و سردخانه
 • 1394
  طراحی سیستم های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال , موسیقی , پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ESS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com