مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم تحقيقات گيلان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شبكه ي تبليغات Anetwork.com
  بازاریابی و فروش/ نماينده فروش
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  DM.Center- Digikala/Sabavision/Anetwork
  بازاریابی و فروش/ ارشد اجرايى فروش
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  Gajnet.net
  سخت افزار و شبکه/ مدير فروش و مشاور مدير عامل
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳
  Mobinhost.com
  سخت افزار و شبکه/ مدير فروش و مشاور مدير عامل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازى کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Iran language institute till high3
دانش تخصصی
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و طراحی و اجرا کمپین تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازى کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com