مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی پیشرفت
  گرایش مدیریت اجرایی /دانشگاه پیام نور تهران غرب
 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش HRM /دانشگاه آکادمی ایرانیان
 • 1365 تا 1369
  کارشناسی زبان انکلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی تژه آفتاب
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر توسعه منابع انسانی
 • آذر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت نفتی بهزیست
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور مدیر عامل در ارزیابی شخصیتی /سازمانی پرسنل فروش از قبیل اجرای مصاحبه های استخدامی و تست های شخصیت و دیسک
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت گسترش تجهیزات دانا
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور مدیر عامل در طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل
 • تیر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  ارتباط گستران هزاره
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری و منابع انسانی
 • مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت ارتباط جامع نوین (اپراتور دوم )
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری و مسئول قراردادها
 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت کنت (نماینده کت بری انگلستان)
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت فنی و مهندسی سداد
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ نماینده مدیر عامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری دوره های آموزشی تشریفات جهت نیرو های خدماتی -فنون مذاکره موثر جهت نیرو های فروش -فن منشی گری حرفه ای برای نیروهای سکرتری و تکنیک ها ی فروش و روانشناسی فروش جهت کادر فروش فروشگاهی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: HRM/MBA
 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Trello
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com