مختصری از من

دارای مدرک کارشناسی حقوق هستم و دانشجوی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه کرج علاقمند هستم در زمینه تحصیلی خود مشغول به کار شوم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  گرایش قضایی /دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  دفتر حقوقی
  حقوق/ دفتر دار

پروژه ها

 • 1392
  کار اموزی

  توضیحات: بررس و مطالعه پرونده های مختلفدر زمینه حقوقی
  نوشتن مقالات حقوقی در زمینه جزا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی دارای مربیگری امادگی جسمانی هستم و فعالیت هنری در زمینه نقاشی و طراحی و شرکت در کارگاه های مقاله نویسی و کنفرانس های حقوقی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حقوق
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حقوق قضایی
 • حقوق
  80% Complete
  عنوان مدرک: حقوق قضایی

ابزار و نرم افزار

 • ویرایش رایانه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حقوق قضایی
 • حقوق
  80% Complete
  عنوان مدرک: حقوق قضایی
https://.com