مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1384
    کارشناسی مهندسی کشاورزی
    گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد رودهن / معدل 16.72
https://.com