مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  آموزشگاه زبان
  كارمند ادارى
 • دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  سبلان كيش
  مسئول غرفه
 • آذر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  آرتا كيش
  فروشنده

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
 • تسلط بر اينترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به مجموعه آفيس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفيس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوكد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
 • تسلط بر اينترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به مجموعه آفيس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com