مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد تکنولوژی ساختمان
  /دانشگاه دانشگاه علوم مالزی (USM) / معدل 3.51
 • 1384 تا 1387
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.38
 • 1381 تا 1384
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری /دانشگاه موسسه آموزش عالی سوره / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور سازیان
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس ارشد پروژه های معماری
 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور سازیان
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس متره و برآورد
 • شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور کازه
  مهندسی عمران معماری/ مدیر پروژه ساختمانی و معمار
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  اسکوترهای زیر دریایی جزیره کیش
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ سهام دار و مدیر اجرایی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت مهندسین مشاور کازه
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر اجرایی و سهامدار
 • خرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶
  پروژه شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح و مدیر اجرایی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  پروژه شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
https://.com