مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور عنبرآباد

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سیمرغ عصر تجارت
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب و سرپرست تیم فروش
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت عالیس
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی،رسیدگی امور بیمه،و محاسبات مالیاتی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  مبل رسا
  بازاریابی و فروش/ فروشنده و مسئول مطالبات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مالیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مالیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com