مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه معماری فعالیت میکنموبسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را در این زمینه با شما به اشتراک بگذارم.
چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف شما مفید باشدو روحیه بالای کار تیمی و روابط عمومی بالا من است.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد architecture
  /دانشگاه shomal / معدل 18.8

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ArchiCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArchiCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Revit
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: advanced
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ArchiCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com