مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  گرایش آمایش و ارزیابی سرزمین /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  گرایش آمایش و ارزیابی سرزمین /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۳
  پخش ماهان
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد منابع طبیعی-محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RIAM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • vikor
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Electre
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TOPSIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد منابع طبیعی-محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
https://.com