مختصری از من

بنده بچه شمال (گیلان-ماسال) هستم و بعد ازدواج در تهران ماندگار شدم و ادامه تحصیل دادم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / معدل 16.25

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت انتقال گاز ایران
  ایمنی و محیط زیست/ نماینده HSEپیمانکار

  توضیحات: -انجام معاینات بدو استخدام و تشکیل پرونده پزشکی برای کلیه پرسنل این شرکت
  - گزارش نو یسی شاخص های آماری طب سلامت از پرونده های پزشکی پرسنل جهت استفاده کارفرما
  -نظارت و بازدید روزانه بر فعالیت های رستوران و آشپزخانه و آبدارخانه هاوخدمات نگهداشت ساختمان
  -آشنایی و تسلط بر ایین نامه های بهداشت مواد غذایی شرکت نفت
  -تسلط بر آیین نامهHSE پیمانکاران شرکت نفت
  -بر گزاری کلاس های آموزشی بهداشت فردی و ایمنی و رفتار سازمانی و تشریفات با همکاری شرکت هاو مدرس های حرفه ای این حوضه
  -ارزیابی ایمنی انبار مرکزی ستاد و تهیه MSDS مواد شیمیایی موجود در انبار
  -تهیه پمفلت و برشور های آموزشی جهت ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و بهداشت نفرات خدمات و همچنین پسماند مواد در شرکت
  -تهیه لباس کار برای کلیه پرسنل (اداری،خدمات،آبدارچی و...)

 • خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت بام فرایند سیستم
  ایمنی و محیط زیست/ ناظر HSE

  توضیحات: -گزارش نویسی نواقص بهداشتی و ایمنی پروژه
  -برگزاری کمیته حفاطت فنی در پروزه
  -دریافت برگه سلامت بالابر و تاور کرین
  -تهیه لوازم حفاظت فردی(PPE)
  -کنترل ایمنی عملیات سنگ کاری -برشکاری-برق کاری و...
  -نظارت بر فعالیت پیمانکاران

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت کیسون
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی یک

  توضیحات: -کنترل ایمنی عملیات در پروژه های بتونی
  -برگزاری جلسات آموزشی HSE
  -آشنایی با ایمنی انواع داربست (سنتی و مودلار)
  -آشنایی با ایمنی انواع ماشین آلات عملیات گودبرداری و بتن ریزی

 • دی ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت پترو ایمن نعمت
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

  توضیحات: -کنترل ایمنی عملیات در پروژه های سازه فلزی
  -برگزاری جلسات آموزشی TBM
  -انجام و اجرای مانور های اطفای حریق
  -همکاری جهت استقرار سیستم hse-msدر طول پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهداشت عمومی ومبارزه با بیماری ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار دانی بهداشت عمومی
 • آشنایی با نرم افزار آماریSPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: SPSS
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدیریت سیستم های یکپارچه(IMS)
  60% Complete
  عنوان مدرک: IMSاز شرکت TUV آلمان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهداشت عمومی ومبارزه با بیماری ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار دانی بهداشت عمومی
 • آشنایی با نرم افزار آماریSPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: SPSS
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدیریت سیستم های یکپارچه(IMS)
  60% Complete
  عنوان مدرک: IMSاز شرکت TUV آلمان
https://.com