مختصری از من

من از کلاس دوم راهنمایی کار میکردم ولی اغلب برای سرگرمی علاقه من در کامپیوتر و کارهای کامپیوتری هست ادم درونگرایی نیستم روحیه کار تیمی دارم و اغلب کارهی ماموریتی کردم به در سالهای 91 تا 93 ضمن برای شرکتهای ریز رایانه البرز شرقی ورمیس (استان سمنان) بهسام افزار و DPS همزمان فعالیت داشتم دریک برحه از زمان بخاطر مسائلی تصمیم به ترک تحصیل گرفتم ولی با کار توانستم تا حدودیمسائلمو حل کنم این ترم ترم اخر کارشناسی هست 10 واحد مانده که به کارم صدمهه نمیزنه در کلاس ها حضور ندارن برای امتحان فقط میرم سر جلس

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود
 • 1384 تا 1389
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد شاهرود / معدل 13.5
 • 1378 تا 1383
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  دفتر پیشخوان دولت
  کاراموز

  توضیحات: کاراموز در ین دفتر و با کار این مرکز اشنایی دارم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ریز رایانه البرز شرقی
  سخت افزار و شبکه/ مهندس و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر

  توضیحات: از سال 91 تا 93 با این شرکت در خصوص رفع مشکل سیستم کامپیوتر بانک رفاه و کشاورزی همکاری داشتم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شگت رمیس (استان سمنان)
  سخت افزار و شبکه/ مهندس و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر

  توضیحات: از سال 91 تا 93 با این شرکت در خصوص رفع مشکل سیستم کامپیوتر بانکهای ورفاه و کشاورزی همکاری داشتم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت DPS
  سخت افزار و شبکه/ مهندس و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر

  توضیحات: از سال 91 تا 93 با این شرکت در خصوص رفع مشکل سیستم کامپیوتر بانکهای تجارت ورفاه همکاری داشتم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بهسام افزار
  سخت افزار و شبکه/ مهندس و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر

  توضیحات: از سال 91 تا 93 با این شرکت در خصوص رفع مشکل سیستم نوبت دهی بانک های کشاورزی , مسکن ، ملی , تجارت , موسسه مهراقتصاد , قوامین همکاری داشتم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ازاد
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ فروشنده سخت افزار و نرم افزار سیستم

  توضیحات: فروشندطخت افزار و نرم افزار بودم سیستم را از بسته بعد از انجام مراحل و نصب ویندوز و تست تحویل مشتری میدادم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت رمیس (تهران)
  سخت افزار و شبکه/ مهندس و پشتیبانی سیستم های کامپیوتر

  توضیحات: از سال 91 تا 93 با این شرکت در خصوص رفع مشکل سیستم کامپیوتر بانکهای ملت هم کاری داشتم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمه ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کاراموز

  توضیحات: کار اموزی در بیمه ایران و اشنایی با صدور بیمه نامه ها

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نظام پزشکی شهرستان شاهرود
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کاراموز

  توضیحات: اشنایی با صدور مجوز ها و سایر کارهای مرکز

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مطلب دندان پزشک
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ دستیار دندانپزشک

  توضیحات: در شیفت بعد ازظهر به صورت تجربی برای یک دندانپزشک کار میکردم و با مراحل پر کردن و عصب کشی و ظهور و گرفتن عکس رادیو گرافی دندان اشنایی دارم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار فیلم مسافرت هیجان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: فاقد
 • مهندسی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • بازاریابی محتوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهاررتهای هفت گانه ACDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه 1 و 2

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • #C
  40% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: فاقد
 • مهندسی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • بازاریابی محتوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهاررتهای هفت گانه ACDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه 1 و 2
https://.com