مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد GIS و RS
  /دانشگاه تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ارتباطات زیرساخت
  نرم افزار/ کارشناس ارشدGIS
 • شهریور ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  نیکارایان پویا
  نرم افزار/ کارشناس ارشد GIS
 • آذر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  سیگنال
  نرم افزار/ کارشناس GIS

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس Arc GIS در سطوح مقدماتی و پییشرفته

افتخارات

 • کسب رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد دولتی در سال 1391

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com