مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و ستادی
  /دانشگاه دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش(دافوس) / معدل 16.54
 • 1376 تا 1381
  کارشناسی الهیات و فلسفه
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۶۲ تا تیر ۱۳۹۲
  ارتش جمهوری اسلامی ایران
  اجرایی،فرماندهی،اداری

  توضیحات: سرهنگ بازنشسته ارتش
  سوابق:
  فرمانده دسته ی شناسایی
  فرمانده رکن دو
  فرمانده یگان مهندسی
  فرمانده گردان خدمات و پشتیبانی
  مسئول تیم تحقیقات و عملیات منطقه ی غرب و شمالغرب کشور
  فرمانده اطلاعات و عملیات استان کردستان
  مدیر دایره در اداره یکم ستاد کل ارتش
  معاونت اداری دانشکده هوافضا دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  مسئول تامین آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانش تخصصی

 • بازرسی و مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسئول هماهنگی و اجرا همایش های تخصصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با روال مکاتبات و ابلاغیات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی بازجویی از اسرای جنگی تحت نظر سازمان ملل متحد
دانش تخصصی
 • بازرسی و مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسئول هماهنگی و اجرا همایش های تخصصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با روال مکاتبات و ابلاغیات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com