مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسی معماری
    گرایش معماری-معماری /دانشگاه دانشگاه آراد شوشتر / معدل 15
https://.com