مختصری از من

درحال حاضر شاغل و جوياي فرصت شغلي مناسب در حوزه مديريت منابع انساني / مديريت سيستمها و روشها (تضمين كيفيت) هستم.
حداقل دستمزد ماهيانه قابل مذاكره بسته به شرايط شغلي ، ماهيت سازمان و حجم فعاليتها 85.000.000 ريال تا 100.000.000 ريال

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت اجرايي (MBA)
  گرایش بازاريابي /دانشگاه آزاد
 • 1378 تا 1383
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش برنامه ريزي و تحليل سيستمها /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴
  شركت اطلس خودرو (نمايندگي رسمي كياموتورز در ايران)
  منابع انسانی و آموزش/ مدير منابع انساني و توسعه سيستم

  توضیحات: برنامه ريزي استراتژيک و راهبري نيروهاي انساني و نگهداري و توسعه سيستمهاي کيفي.

  هدايت و کنترل فرايندهاي بودجه بندي ريالي و تعدادي منابع انساني و تعيين نرخ منابع انساني.

  هدايت و کنترل فرايند نيازسنجي و برنامه ريزي نيروي انساني.

  نظارت بر تجزيه و تحليل مشاغل ، تعيين مسير ارتقاي شغلي و بروز آوري ساختارهاي سازماني.

  مشارکت در طراحي و پياده سازي الگوي جامع گريد بندي پرسنل ( همراه با مديران منابع انساني هلدينگ GBG ).

  هدايت و کنترل فرايند ارزيابي و مديريت عملکرد نيروهاي انساني مبتني بر تحقق اهداف مندرج در سند طرح تجاري سالانه.

  نظارت بر تدوين سند برنامه استراتژي سالانه منابع انساني همسو با استراتژي هاي کلان سازمان.

  هدايت و کنترل فرايند آموزش نيروي هاي انساني .

  هدايت و کنترل فرايندهاي انگيزشي منابع انساني و سنجش رضايتمندي کارکنان.

  نظارت بر اجراي پروژه هاي منابع انساني .

  هدايت و کنترل فرايندهاي بازاريابي منابع انساني ، جذب ، استخدام ، جابجايي و ارتقاء و اتمام همکاري نيروهاي انساني با رويکرد توسعه و بهبود فرايند.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • اصول و فنون مذاکره- اصول رفتار سازمانی- گزارش نویسی و اصول نامه نگاری سازمانی- تسلط بر الزامات استاندارد ISO9001:2008و ممیزی ISO9001:2008- تسلط بر الزامات استاندارد ISO/TS29001 و ممیزی ISO/TS 29001- مدیریت پروژه- آشنایی با مدل سرآمدی و تعالی سازمانی EFQM- طرح ریزی مسیر سرآمدی با رویکرد EFQM- تربیت ارزیاب مدل سرآمدی EFQM- اصول و فنون آماری و تجزیه و تحلیل داده ها- کنترل فرایند آماری- اصول رفتار حرفه اي با مشتريان- تسلط بر اصول 5S- زبان انگلیسی سطح پيشرفته- عنوان پايان نامه : مهندسي مجدد با محوريت باز طراحي و ناب كردن فرايندها در راستای کاهش هزینه های سازمانی .  عضو هيئت مؤسس انجمن علمي- تخصصي مهندسي صنايع در دانشكده فني و مهندسي.  برگزاري سمينار و تدريس « مدلها و هزينه هاي كيفيت و مدل كيفيت دكتر كانو».  برگزاري سمينار و تدريس « ايجاد خلاقيت يكپارچه سازماني از طريق باروري خلاقيتهاي فردي و تشكيل پروسه يادگيري و نوآوري در سازمانهاي يادگيرنده».

پروژه ها

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ( IMS ) برمبنای الزامات استانداردهایISO 9001، ISO14001 و OHSAS 18001و نظارت بر ممیزی خارجی و صدور گواهینامه شرکت
  مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تضمین کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث تخصصی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه سازمان و منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستم‌ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تضمین کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث تخصصی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه سازمان و منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستم‌ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com