مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه سراسری حسابداری
https://.com