مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  /دانشگاه آزاد شهرستان گمیشان استان گلستان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت تولید سفال ماشینی گرگان زمین
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش -حسابدار
 • شهریور ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۰
  موسسه مالی و اعتباری وحدت
  مالی و حسابداری/ مسئول شعبه شهرستان بندرگز و روستای لیوان شرقی

  توضیحات: در شهریور سال 87 به عضویت تعاونی درآمده و در دی ماه 88 به عنوان مسئول شعبه انتخاب و با بیشترین منابع و کمترین معوقات در شهریور سال 89 به عنوان مسئول نمونه استان انتخاب شدم

https://.com