مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آنالیز /دانشگاه پیام نور
 • 1384 تا هم اکنون
  کارشناسی شیمی
  گرایش شیمی کاربردی /دانشگاه الزهرا

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه الزهرا
  مسئول آزمایشگاه و TA
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پژوهشگاه پلیمر
  مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت داروسازی ایران داروک
  کارشناس شیمی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت داروسازی بایرپل فناور
  داروسازی و بیو تک/ مدیر QC
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت داروسازی بایرپل فناور
  داروسازی و بیو تک/ مدیر R&D
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  انتشارات جی 5
  منابع انسانی و آموزش/ مولف
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزشگاه فارابی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس شیمی
 • 1395
  تالیف سوال جهت کنکور کارشناسی ارشد شیمی
 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  فوم های پلیمری و کاربرد آن ها
  مدیر پروژه
 • 1395
  پلیمرهای زیست تخریب پذیر
 • 1395
  مواد توهم زا
  مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های داوطلبانه مربوط به محیط زیست و حیوانات
 • نقاشی رنگ روغن
 • صنایع دستی-چوب-مشبک
 • صنایع دستی- زیور آلات
 • ادبیات- قطعه ادبی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه های تحقیقاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Documentation
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • نگارش SOP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Advanced search
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • QRM
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • CTD
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Change control
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Deviation control
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • رفتار در اتاق تمیز
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Gowning
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • ارگونومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • GMP عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • GMP محصولات استریل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • کالیبراسیون تجهیزات حجم سنجی آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • Quqlification of WFI & PW system
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • AMV
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • VMP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • SMF
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • SLP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • CAPA
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • OOS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Clean Room Validation
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Media Fill
  40% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Enviromental Monitoring
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • OOT
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • آتش نشانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Free Formaldehyde
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • MF
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • BPR
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • pharmacopia
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه های تحقیقاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Documentation
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • نگارش SOP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Advanced search
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • QRM
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • CTD
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Change control
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Deviation control
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • رفتار در اتاق تمیز
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Gowning
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • ارگونومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • GMP عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • GMP محصولات استریل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • کالیبراسیون تجهیزات حجم سنجی آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • Quqlification of WFI & PW system
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • AMV
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه آموزشی افق فارمد
 • VMP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • SMF
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • SLP
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • CAPA
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • OOS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Clean Room Validation
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Media Fill
  40% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Enviromental Monitoring
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • OOT
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • آتش نشانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • Free Formaldehyde
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • MF
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
 • BPR
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی مدرس از بخش آموزش شرکت بایرپل فناور
https://.com