مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا / معدل 15.11

دانش تخصصی

 • پایگاه داده
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پایگاه داده
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com