مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  دکتری پزشکی
  گرایش عمومی /دانشگاه علوم پزشکی گناباد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com