مختصری از من

درارای روحیه تیمی و پشتکار بالا می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی اقتصاد بازرگانی
  /دانشگاه آزاد واحد اراک / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آبسال
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مسئول سفارش
 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  آرمان تامین بهسو
  مسئول دفتر/ مسئول دفترمدیر عامل

  توضیحات: زمینه فعالیت شرکت تامین و تجهیز پروژهای نفتی و پتروشیمی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳
  سبلان گستر تهدیه
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۰
  آرامیس و صبای جردن
  مربی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش
 • دیدن فیلم
 • کوهنوردی
 • شنا
 • نقاشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com