مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد دزفول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • AVR programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC programming
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور درجه ۲ plc

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • plc simatic manager
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AVR programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC programming
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور درجه ۲ plc
https://.com