مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش مرتع و آبخیزداری /دانشگاه زابل / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس پایه 4 و 5 و 6 ابتدایی در سال 92 تا 94

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com