مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com