مختصری از من

در خواست کار در کد زیر:
so1-spo3-spo2

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ازاد
  فروشنده

  توضیحات: ماشین های راه سازی و معدن

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  مرکز خرید ولی عصر
  انتظامات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم کامپیوتر
 • فروشنده قطعات ماشین های راه سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم کامپیوتر
 • فروشنده قطعات ماشین های راه سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com