مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1393
  کارشناسی ارشد زيست
  گرایش سلولی- مولکولی /دانشگاه آزاد / معدل 15
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی زیست
  گرایش سلولي- مولكولي /دانشگاه آزاد تنكابين / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت فراسو زیبا نگاه
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش

  توضیحات: نماينده فروش استان ها

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت بهستان دارو
  بازاریابی و فروش/ نماينده علمي
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت کیش روناک( شرکت فراسو زیبا نگاه )
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت BBM(نمایندگی انحصاری تجهیزات پزشکی)
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  رستوران ایران ایتالیا
  بازاریابی و فروش/ مدير

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sale (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com