مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش برنامه نویسی تحت وب /دانشگاه علمی کاربردی استانداری بوشهر / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی مسیر گستر جنوب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی مسیر گستر جنوب
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شر کت مهندسی مسیر گستر جنوب
  مالی و حسابداری/ انبار دار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال - کوهنوردی - پیاده روی - تنیس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم ازفار حسابداری آسا سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • acdl
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ++C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری آسا سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار داری آسا سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم ازفار حسابداری آسا سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com