مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه جهاددانشگاهی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  داده گستر عصر نوین
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری
 • بهمن ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  داده گستر عصر نوین
  بازاریابی و فروش/ فروش-بازاریابی و تبلیغات
 • بهمن ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت روزنه ارتباط
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی

افتخارات

 • 1394
  کارمند نمونه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مذاکره و تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهیپایان دوره
 • مذاکره و فروش تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهیپایان دوره

ابزار و نرم افزار

 • رایانه کار درجه یک و دو
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهیپایان دوره
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مذاکره و تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهیپایان دوره
 • مذاکره و فروش تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهیپایان دوره
https://.com