مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1385
    کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
    گرایش علوم پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 16
  • 1381 تا 1385
    کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
    گرایش علوم پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهداشتی درمانی ایران (تهران) / معدل 16
https://.com