مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    دیپلم معماری
    گرایش نقشه کشی / معدل 16.49
https://.com