مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه مم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  نان فانتزی کافه نان شعبه مطهری
  مالی و حسابداری/ ووو
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  نان فانتزی سحر شعبه مطهری
  مالی و حسابداری/ صندوقدار، مسئول سفارشات و خرید، کمک حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۰
  ووو
  بازاریابی و فروش/ فروشنده پوشاک و کفش
 • فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۸۲
  ایمن ساز جاده
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تعمیر و نصب گاردریل و چراغ راهنمایی و نصب تابلو
https://.com