مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com