مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه دانشکده فنی نقشه برداری وابسته به سازمان جغرافیایی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهرازبنان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس نقشه بردار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  انتشارات
  منابع انسانی و آموزش/ ویراستار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  کانون قلم چی
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلس (L:7 R:7 W:7 S:8) نمره :7.5
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات دانشگاهی
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات دانشگاهی و تجربه کاری
 • زبان آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک: َA1
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره جهاد دانشگاهی
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلس (L:7 R:7 W:7 S:8) نمره :7.5
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات دانشگاهی
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات دانشگاهی و تجربه کاری
 • زبان آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک: َA1
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره جهاد دانشگاهی
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com