مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی زبان فرانسه
  گرایش ادبیات /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  موسسه چاوش
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان و ادبیات انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزاد
 • زبان و ادبیات فرانسه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
 • استانداردهای آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزاد
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزاد
 • زبان و ادبیات فرانسه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
 • استانداردهای آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزاد
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com