مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۵
  فاتح صنعت کیمیا
  رئیس انبارها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خوشنویسی - طراحی سایت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com